messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือสำหรับประชาชน
    folder คู่มือประชาชน
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั้งยืน บ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2 ต. แก่งโดม อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แก่งโดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนฯ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.แก่งโดม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการ มกราคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
find_in_page จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview3
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview5
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview4
จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview59
จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview64

group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานการประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2566
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศรายงานผลงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย อบ.ถ.๖๐-๐๐๖ บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้านหนองนกเขียน หมู
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. รหัสทางหลวงปผ่นดินสาบ อบ.ถ60-006 บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านหนองนกเขียน
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย อบ.ถ.๖๐-๐๐๖ บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้านหนองนกเขียน หมู
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
ขยายเวลาดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอย บ้านนางรำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview494
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview519
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview535
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview514
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview462

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แนะนำผู้บริหาร
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
โทร : 087-4570205
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
โทร : 087-4570205

สถิติ sitemap
วันนี้ 73
เดือนนี้1,531
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,614
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม