info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ
การขยายผล โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สค.2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกหญ้าแฝก
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 8 บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview2
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview2
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview5
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview11
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview11

group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview123
ประกาศนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview126
ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview170
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview152
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview155

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview254
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview278
insert_drive_file การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview296
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview279
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview240

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ