info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 68
เดือนนี้ 4,683
เดือนที่แล้ว 9,387
ทั้งหมด 41,593

camera_alt ภาพกิจกรรม
การขยายผล โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สค.2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกหญ้าแฝก
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 8 บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview29
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview31
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview64
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview31
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview55
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview52
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview52

group รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศนัดประชุม สมัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview66
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่3.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview111

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview16
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview11
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview11
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview9
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ