ชื่อเรื่อง : ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงาานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฎิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแห

ชื่อไฟล์ : ZcSSPSEWed14438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้