ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนชุดผงเหล็กเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0004 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง