ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง