ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก-ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง