ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองเสยเชื่อมบ้านคำกลาง บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง