ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่อบต.แก่งโดม จำนวน 6 โรงเรียน ช่วงปิดเทอม 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง