ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนลูกดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายทะเบียนเลขครุภัณฑ์ 417-57-0004 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง