องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 32
photo ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 33
photo ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 46
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 57
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 1 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ เรื่อง อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 43
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 1 ครั้งที่1.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 33
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 36
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 36
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม