messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[25 เมษายน 2567]
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[19 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แก่งโดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗[27 กุมภาพันธ์ 2567]
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนฯ[22 กุมภาพันธ์ 2567]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[22 กุมภาพันธ์ 2567]
แข่งขันกีฬาภายใน ศพด. ประจำปีงบฯ 2567[22 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [13 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566[7 มิถุนายน 2566]
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [27 เมษายน 2566]
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่[3 เมษายน 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 37 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม