info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 67
เดือนนี้ 4,682
เดือนที่แล้ว 9,386
ทั้งหมด 41,592

info_outline ข้อมูลด้านการคมนาคม
การคมนาคม
 
การคมนาคม
     การคมนาคมระหว่างตำบลแก่งโดมกับบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้เส้นทางรถยนต์เป็น   ทางหลัก โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  217  ซึ่งเป็นถนนลาดยาง  ขนาด  4  เลน  ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมระหว่างอำเภอสว่างวีระวงศ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอวารินชำราบ การคมนาคมภายในตำบล     ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   217  เป็นถนนสายหลักและมีทางหลวงชนบท    ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าไปในหมู่บ้าน   จำนวน  2  สาย  เป็นถนนสายรอง  การคมนาคมภายในหมู่บ้าน ใช้ถนนที่ได้รับการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน  ถนนลูกรัง เป็นต้น   
 
     
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม