info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งโดม จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่ อบต. แก่งโดม จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อพัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก-ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก่งโดม (หอประชุมตำบล) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.60-002 จากสาย บ้านหนองนกเขียน ถึงสาย บ้านคำกลาง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโดม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 287 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 23 บ่อ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 78 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยบ้านนายอนันต์ ประสมยา บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยนางดอน ผลทวี ไปวัดบ้านแก่งโดม บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคลองชลประทาน - คุ้มหนองหลวง บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นจากสามแยกสวนมะนาว หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นซอยใจดี เส้นจากบ้านนายวิสันต์ ขันคำ - ทางหลวงชนบท อบ 3050 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากสามแยกโนนยาง บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัดเที่ยงธรรมวนาราม - โนนสำโรง (เชื่อมต่อจากจุดเดิม) บ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายสมใจ วงษา บ้านเลขที่ 82 (ซอยแหลมพัฒนา) บ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนางนวลตาล ห่อนิล บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยร่วมมิตร บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอย ห้าร้อย เชื่อมต่อจากจุดเดิม บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายคำผอง เหมือนลา เลขที่ 35 - บ้านนายปุ่น อินมณี บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยนำโชค บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยด้านหลังกมลพันธ์ - บ้านนางคำมี ลาทวี บ้านเลขที่ 105 บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นจากโค้งป่ายูคาแยกหนองหัวเสือไปฟาร์มหมู บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก เส้นซอยนางสมยงค์ โพพิพัฒน์ บ้านผึ้งโดม หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก เส้นบ้านนายนิรันดร์ เดชมุงคุณ - บ้านนายจันดี ดาศรี บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก เส้นจากที่นานายเผ่า ศรแผลง - บ้านนางราตรี จันทร์ลาบ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก เส้นซอยหางหนูจากถนน คสล.- ที่นา นายโทน ใสสะอาด บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นแยกจากซอยครูสิทธิชัย จำศรี เชื่อมซอยหนองบก บ้านใหม่ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นหนองบก - คำกลาง บ้านใหม่ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นจากสวนยางนายฤทธิ์ สมพร บ้านเลขที่ 13 - ห้วยโพธิ์ บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นจากที่นานางหนูแปลง แก้วพา บ้านเลขที่ 25 - ที่นานางสาวบังอร ผลทวี บ้านเลขที่ 84 บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นซอยข้างบ้านนางนงคราญ ธรรมราช บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นจากโรงไฟฟ้า - ป่าช้า บ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นซอยรอบที่นานายบัวลา ลาภลึก บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นจากที่นานายสมชาย - วัดบ้านโนนทราย(หมู่ที่ 13 ต.สว่าง) บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาด 6 ลบ.ม.องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาด 10 ลบ.ม.บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม หอถังประปาขนาด 10 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางจงใจ พงษาวดี บ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
1 - 50 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
1616605200 ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม